Pagpasok ng mga Malalaking Sasakyan

Ang OVCCA ang nagbibigay ng permit para makapasok sa Unibersidad ang mga malalaking sasakyan (tourist bus, delivery truck, at iba pa) na hindi konektado sa Unibersidad ngunit mayroong official business sa loob ng kampus ng UP Diliman.

Paano kumuha ng permit:

 1. Magpadala ng letter of request sa ovcca.updiliman@up.edu.ph kasama ang mga sumusunod na impormasyon:
  • Petsa at oras ng pagpunta/pagpasok sa Unibersidad;
  • Layunin ng pagpasok sa Unibersidad/kampus;
  • Plate number ng sasakyan o mga sasakyan na papasok; at
  • Endorsement mula sa opisina o yunit na pupuntahan.
 2. Hintayin ang kumpirmasyon at pag-apruba sa inyong kahilingan, at  dalhin ang approval sa takdang araw ng inyong pagpasok sa Unibersidad para maipakita sa checkpoint.
Request for Use of Grounds: Events and Fun Runs

Request for the use of the University grounds shall be allowed for students, faculty, REPS, staff and alumni. Consideration may be given to other government units, depending on their purposes for using the University’s grounds. Political and religious events are not allowed to be held on the University’s open common grounds.

Requirements:

 1. Letter of request addressed to the VCCA, with endorsement from the Dean/Head of Unit
 2. Properly accomplished application form
 3. Program of activities
 4. Route map (if applicable)
 5. Program lay-out
 6. Security flow (if applicable)
 7. Details of vehicles that will enter the University’s premises (if applicable)

For student requests, in lieu of requirement (a) above, the Activity Form and letter of request with endorsement from the following must be submitted:

 1. Office of the Vice Chancellor for Student Affairs (OVCSA) and Office of Student Projects and Activities (OSPA) – if the activity/event is sponsored by a student organization; or
 2. College Dean if the activity is sponsored by a college-based organization
Request for Refund of Security and Cleanliness Bond

Request for refund of the Security and Cleanliness Bond paid in connection with the approved Use of Grounds: Events and Fun Runs may be submitted after the event. Should there be no additional charges or unpaid utility and/or personnel billing, user/s may get a full refund of the paid amount.

Requirements:

 1. Properly accomplished application form
 2. Original Official Receipt

How to apply:

 1. Bring accomplished application form and Official Receipt to OVCCA.
 2. Wait for an acknowledgment email from us regarding the receipt of application form and official receipt.
 3. A disbursement voucher for the processing of your refund shall be submitted by OVCCA to the Accounting Office for processing.
 4. Wait for our email/phone call once your check is available for pick-up.
Request for Use of Grounds: Photography/Pictorials/Video Shoots

You need to secure prior approval or permit from the OVCCA for photography/pictorials conducted inside the University grounds. The permit is issued only for locations that are under the OVCCA, i.e. the Lagoon, Academic Oval and other common outside University grounds. For Quezon Hall, Palma Hall Steps and other buildings and their interiors, approval shall be secured from their respective heads of units.

The following are considered are UP users:

 • Students
 • Faculty
 • Staff
 • Alumni

Requirements: 

 1. Properly accomplished application form; or
 2. Letter of request addressed to the VCCA, specifying the following:
  1. Date and Time of shoot
  2. Specific areas to shoot
  3. Approximate number of users
  4. Purpose of shoot; and
  5. Props, if any.
 3. UP Identification Card (for Students/Faculty/Staff only)
 4. Endorsement from the class adviser/head of college (for shoots to be used for Academic Purposes or college-related activity, if applicable)(for Students/Faculty/Staff only)
 5. UPAA Identification Card/Diploma (for Alumni only)

Application Form for UP Users

Application Form for Non-UP Users

Request for Use of Grounds: Film Shooting for Motion Picture/Television

Video shoots for Motion Pictures/Television conducted inside the University grounds need to secure prior approval or permit from the OVCCA. The permit is issued only for locations that are under the OVCCA, i.e. the Lagoon, Academic Oval and other common outside University grounds. For Quezon Hall, Palma Hall Steps and other buildings and their interiors, approval shall be secured from their respective heads of units.

Requirement: Letter of request specifying the following:

 1. Date and Time of shoot
 2. Specific areas to shoot
 3. Approximate number of users
 4. Purpose of shoot; and
 5. Props, if any.
Request para sa pagkakabit/dikit ng posters sa mga Bulletin Boards

Ang permiso na iginagawad ng OVCCA ay para sa pagkakabit/pagdidikit ng mga posters sa mga bulletin boards na matatagpuan sa mga common areas at labas ng mga opisina/kolehiyo/yunit sa loob ng UP Diliman campus. Ito ay para sa mga fakulti, REPS, kawani, alumni at/o mga non-UP entities. Ang aprubal ay bisa lamang ng dalawang (2) linggo.

Paano mag-apply para dito: 

 1. Idownload at punan ang application form.
 2. I-email ang application form kasama ng sample o lay-out ng inyong poster sa ovcca.updiliman@up.edu.ph
Request to post Tarpaulins

The approval to post tarpaulins may be granted to students, UP units and/or offices, employees’ organizations and/or organized groups of alumni to promote their respective activities. The approval is valid only for posting at the following: Academic Oval, University Avenue, in front of Vinzons Hall, and University Avenue corner C.P. Garcia Avenue.

Requirements:

 1. For Students
  1. Activity Form and letter of request with endorsement from:
   1. Office of the Vice Chancellor for Student Affairs (OVCSA) and Office of Student Projects and Activities (OSPA), if activity/event is sponsored by a student organization; or
   2. College Dean, if the activity/event is sponsored by a college-based organization
  2. Properly accomplished application form
 2. For UP Units and/or UP-accredited organizations
  1. Letter of request with endorsement from the Head of Unit
  2. Properly accomplished application form
 3. For organized groups of Alumni
  1. Letter of request with endorsement from the requesting party’s respective college/unit
  2. Properly accomplished application form
Pag-apply para sa UP Vehicle Sticker

Ang UP Vehicle Sticker ay ipinagkakaloob sa mga University official, fakulti, REPS, kawani at mag-aaral na may mga sasakyan upang sila ay makadaan sa mga portal ng Unibersidad. Ito ay may bisa ng isang (1) Academic Year at ang isang aplikante ay maaaring pagkalooban ng hanggang dalawang (2) vehicle stickers lamang.

Paano kumuha ng UP Vehicle Sticker:

 1. Pumunta sa www.tinyurl.com/UPDVehicleStickerApplication, sagutin ang mga katanungan at i-upload ang mga kinakailangang dokumento (UP Form 5, UP ID, OR/CR ng sasakyan, at iba pa).
 2. Hintayin ang sagot, Statement of Account at instruksyon sa pagbayad (kung may babayaran) mula sa amin.
 3. Magbayad sa pamamagitan ng Landbank LinkBiz System bank transfer/direct deposit sa LandBank (ang detalye ay aming i-eemail) at ipadala sa vehiclesticker.updiliman@up.edu.ph ang katibayan ng pagbabayad.
 4. Hintayin ang kumpirmasyon at link ng appointment/iskedyul para sa pagdikit ng UP Vehicle Sticker sa inyong sasakyan.
 5. Pumili ng petsa at oras kung kailan kayo pupunta sa aming tanggapan para maidikit ang vehicle sticker. I-save ito at hintayin ang kumpirmasyon mula sa OVCCA.
 6. Pumunta sa OVCCA sa araw at oras na kinumpirma namin at ipinadala sa inyo. Ibigay ang inyong claim stub na ipinadala sa inyo.
 7. Kasama ang authorized personnel ng OVCCA, magtungo sa inyong sasakyan upang maidikit ang vehicle sticker.

Paalala: Pumunta lamang sa araw at oras ng inyong appointment. Limitado lamang ang mapoprosesong aplikasyon upang mapanatili ang physical distancing para sa kaligtasan ng lahat. Hindi po kami tumatanggap ng walk-in applicants.

Pag-apply para sa UP Gate Pass

Ang UP Gate Pass ay ipinagkakaloob sa mga fakulti, REPS at kawani ng Unibersidad kapalit ng UP Vehicle Sticker. Ito ay ibinibigay lamang sa mga walang vehicle sticker o sasakyan. Ang UP Gate Pass ay para sa mga sumasakay ng Grab at taxi. May bisa ito ng isang (1) Academic Year lamang.

Paano mag-apply para dito:

Mag-email sa ovcca.gatepass@gmail.com kasama ang mga sumusunod na detalye:

 1. Buong pangalan ng fakulti/kawani
 2. Yunit/College
 3. kopya ng UP ID
 4. kopya ng Appointment Paper/Contract of Service (para sa mga non-tenured faculty at Non-UP Contractuals)
 5. isang piraso ng iyong 2×2 photo
Pag-apply para sa Off-Campus Housing Soft Loan

Kinikilala ng Unibersidad ang pangangailan ng pabahay o dagdag na tulong pinansiyal ng mga fakulti at kawani. Ang Off-Campus Housing Soft Loan ay available para sa mga empleyado ng Unibersidad para (1) pambili ng bahay at lote (luma man o bago); (2) pagpapatayo o pagsasaayos ng bahay o lupa; at (3) pandagdag para sa naaprubahang housing loan mula sa ibang mga ahensiya (e.g. Pag-IBIG Fund, GSIS at iba).

Paano mag-apply:

 1. I-download at punan ang  application form
 2. I-email ang application form, sertipikasyon mula sa Diliman Legal Office na kayo ay walang nakabinbing kasong administratibo at ang mga sumusunod na dokumento (base sa paggagamitan ng loan) sa ovcca.updiliman@up.edu.ph:
  1. Pagbili ng bahay at/o lupa, townhouse o condominium (bago o luma)
   1. Certified True Copy ng Pag-IBIG Fund Housing Loan Application
   2. Certified True Copy ng kontrata o katumbas na dokumentong magpapatunay ng kasunduan sa pagitan ng aplikante at ng contractor/funding entity
   3. Notaryadong kasunduan sa pagbebenta ng pag-aari o hangaring pagbebenta ng pag-aari na pirmado ng contractor/developer/may-ari
   4. Lokasyon at detalye ng proyekto/pag-aari
  2. Pagtatayo, pagkukumpuni o pagpapaganda ng bagong residential unit na pag-aari ng aplikante
   1. Certified True Copy ng titulo ng lupa (Kung ang titulo ay hindi nakapangalan sa aplikante o asawa nito, magsumite rin ng notaryadong dokumentong nagpapatunay na pinahihintulutan ng may-ari ang aplikante ng soft loan upang magkumpuni/magpaganda/magsagawa ng konstruksyon sa kanyang pag-aari, kung ang titulo ay
    hindi nakapangalan sa aplikante/asawa nito)
   2. Tinatayang gastusin sa materyales at paggawa
   3. Lokasyon at detalye ng proyekto/pag-aari
   4. Mga larawan ng pag-aari o parte ng pag-aari
    na ninanais kumpunihin o pagandahin
  3. Pandagdag na pondo sa aprubadong pautang para sa pabahay mula sa ibang ahensya (Pag-IBIG Fund, GSIS, atbp.)
   1. Certified True Copy ng aprubadong utang sa Pag-IBIG o katumbas na dokumentong nagpapatunay ng kasunduan sa pagitan ng aplikante at funding entity
   2. Dokumento ng muling pagkalkula ng Pag-IBIG o ibang financing entity sa amortisasyon ng aplikante matapos
    ikonsidera ang hinihiling na halaga mula sa UP
 3. Hintayin ang kumpirmasyon mula sa OVCCA.
 4. Kung naisumite lahat ng kailangang dokumento, ipoproseso na ito ng OVCCA. Hihingi ang aming opisina ng sertipikasyon mula sa mga sumusunod:
  1. HRDO – na nagpapatunay na (a) nasa aktibong serbisyo sa
   Unibersidad bilang permanente, regular at fulltime na empleyado; (b) wala sa talaan ng mga empleyadong on leave of absence without pay; (c) walang nakabinbin na kasong administratibo o nasa ilalim ng suspensyon; at, (d) nakapagsilbi
   sa Unibersidad nang hindi bababa sa isang taon bilang regular na empleyado.
  2. Diliman Accounting Office – ng pagpapatunay na ang buwanang sahod na matatanggap ng aplikante, matapos ang mga kaukulang kaltas kasama na ang buwanang amortisasyon para sa soft loan, ay hindi bababa sa halagang Php5,000 (o sa halagang pinatutupad ng gobyerno na pinakamababang halaga na maaaring sahurin ng empleyado matapos ang lahat ng kaltas sa buwanang sahod nito).
 5. Kapag aprubado ang aplikasyon, ipapadala namin sa inyo ang “Authorization to Deduct Salary” na kailangan niyong kilalanin sa pamamagitan ng pagtugon sa email na sumasang-ayon kayo.
 6. Hintayin ang email mula sa OVCCA kung maaari nang kunin ang inyong tseke mula sa Diliman Cash Office.