| | | |

Revised Guidelines for Responding to COVID-19 Cases Among Staff and Faculty for UP Diliman Offices and Units (Published September 2020)

Unang naglabas ang UPD COVID-19 Task Force ng “Mga Gabay Ukol sa Kaligtasan Mula sa COVID-19” noong Hulyo 13, 2020. Mula noon ay patuloy ang mga ginagawang pakikipag-usap ng mga kasapi ng Task Force sa iba’t ibang mga sektor sa kampus upang magbahaginan ng mga impormasyon hinggil sa COVID-9 at mapanatiling ligtas ang ating komunidad….

UP Diliman acquires its own Opacimeter
| |

UP Diliman acquires its own Opacimeter

Last 31 January 2020, UP Diliman received its own Opacimeter donated by the Department of Environment and Natural Resources’ Environmental Management Bureau (DENR-EMB). The machine, officially turned over to the University by Engr. Jundy del Socorro, Officer-in-Charge of DENR-EMB’s Air Quality Management Section, was received by Atty. John S. Baroña, Acting Director of the UP…